Πρωτότυπα μηχανήματα

Το μηχανουργείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων πατά παραγγελία. Στο portfolio μας παρουσιάζεται δείγμα από μηχανήματα που έχει κατά καιρούς κατασκευάσει το μηχανουργείο μας. Ενδεικτικά:

Διάφορες Γραμμές Παραγωγής
Μηχανήματα αυτόματης (κατακόρυφης και περιμετρικής) συγκόλλησης INOX για ανοξείδωτες δεξαμενές
Μηχανήματα αναγέννησης πλαστικού (regrind)
Αυτόματα μηχανήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ
Διάφορες αναδευτικές συσκευές για παραγωγικούς ή ερευνητικούς σκοπούς (V-mixers, βιομηχανικά blenders, παλινδρομικοί και περιστροφικοί αναδευτήρες κ.α.)
Βούρτσες αδιάκοπου καθαρισμού ταινιοδρόμων εν λειτουργία
Σταθμοί ενσάκισης, συσκευασίας, ζύγισης προϊόντων
Συστήματα αερομεταφοράς κόκκων/κόνεων
Συστήματα μεταφοράς και διαλογής σπόρων/καρπών
Ξηραντήρια/Στεγνωτήρια
Μεγάλης κλίμακας έργα (περιφράξεις βαρέως τύπου)
Πλήθος μηχανημάτων γεωργικής εκμηχάνησης