Πρωτότυπα μηχανήματα

Το μηχανουργείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων κατά παραγγελία. Ενδεικτικά:

Διάφορες Γραμμές Παραγωγής
Μηχανήματα αυτόματης (κατακόρυφης και περιμετρικής) συγκόλλησης INOX για ανοξείδωτες δεξαμενές
Μηχανήματα αναγέννησης πλαστικού (regrind)
Αυτόματα μηχανήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ
Διάφορες αναδευτικές συσκευές για παραγωγικούς ή ερευνητικούς σκοπούς (V-mixers, βιομηχανικά blenders, παλινδρομικοί και περιστροφικοί αναδευτήρες κ.α.)
Βούρτσες διαρκούς καθαρισμού ταινιοδρόμων εν λειτουργία
Σταθμοί ενσάκισης, συσκευασίας, ζύγισης προϊόντων
Συστήματα πνευματικής μεταφοράς κόκκων/κόνεων
Συστήματα μεταφοράς και διαλογής σπόρων/καρπών
Ξηραντήρια/Στεγνωτήρια
Μεγάλης κλίμακας έργα (περιφράξεις, πόρτες, αναβαρτόρια και άλλα)
Πρωτότυπα γεωργικά μηχανήματα