Συντήρηση 24/7

Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης:

Απογραφή Εξοπλισμού – Δημιουργία Μητρώου Μηχανημάτων σε λογισμικό CMMS
Κατάρτηση πλάνου προληπτικής συντήρησης, λίπανσης, εργασιών συντήρησης βάρδιας
Κατάρτιση λίστας αποθεμάτων ασφαλείας και παρκολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών
Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης 24/7