Πελατολόγιο

Τις υπηρεσίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και γραμμών παραγωγής, εμπιστεύονται μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, εξειδικευμένες σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά:

Πλαστικά:
Tupperware Hellas
DenelPack
Κανελλάκης Α.Ε.

Δομικά Υλικά:
Sika Hellas
Novamix S.A.
BASF Hellas S.A.

Τρόφιμα:
Δωδώνη Α.Ε.
El Sabor
Παγώνης dairy
Kenfood

Τυπογραφία:
Pressious Arvanitidis

Μεταλλουργία:
BIOMEK ABEE
Ieronimakis Inox
VioSpiral ΑΕΒΕ

Λατομεία – Τσιμέντο – Μάρμαρο:
Ελληνική Εταιρία Γρανιτών
ELVOMAR
Daskalakis Marble S.A.
ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΕΒΕΠ

Επίσης, πλήθος από μικρότερες βιοτεχνίες και ιδιώτες.