Φασόν μεταλλικά εξαρτήματα

Εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών για κοπή και διαμόρφωση μεταλλικών εξαρτημάτων
Επισκευές καλουπιών injection
Παραγωγή φασόν μεταλλικών εξαρτημάτων κατά παραγγελία για λογαριασμό τρίτων, με in-house μελέτη και κατασκευή καλουπιών